Előzetes meghívó a 10. és 11. Piarista Szalon rendezvényeire | Magyar Piarista Diákszövetség

Előzetes meghívó a 10. és 11. Piarista Szalon rendezvényeire

2019. február 21-én, 17.30 órakor és 2019. március 21-én, 17.30 órakor

Helyszín: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Díszterme

(Piarista köz 1. 2. emelet)

Egyidőben két rendezvényünkre is invitáljuk a Piarista Szalon hűséges látogatóit. Az időpontbeli közelségük indokolja, hogy egyszerre hirdessük meg a műfajában két különböző összejövetelünket.

 

Februárban egy régebb óta tervezett művészeti témájú est keretében a Hegedűs-házaspárt látjuk vendégül. Az est címe: „Egy este a Hegedűs Endre – Hegedűs Katalin művészházaspárral”. Kedves zeneszerzőikről, a zene spirituális hatalmáról, életükről, pályájukról kívánunk beszélgetni velük. Minthogy elhozzák Roland zongorájukat is, élőben is hallgathatjuk a neves művészpár játékát. Akik ismerik, tisztelik és szeretik a mai magyar előadóművészetben egyéni hangot és erkölcsi magatartást képviselő jelenlétüket, bizonyosak  lehetnek abban, hogy egy hamisítatlan Hegedűs-est élményére készülhetnek.

Éppen az ő spirituális üzenetet hordozó művészi alapmagatartásukra tekintettel gondoltunk arra, hogy az Aulában Bendzsel Miklós szervezőtársunk szerkesztésében kortárs mai képzőművészek zenei és vallásos tárgyú műveiből is mutassunk be néhányat. Zenei est – képzőművészeti minitárlat: erre hívjuk tehát a Szalonunk érdeklődőit.

 

Márciusban a Szemenyei 1978b osztály kezdeményezésére és részben szervezésében folytatjuk a 2016-os és 2017-es irodalmi nosztalgiaóra sorozatunkat. Izgalmas témákat választottak a felkérést elfogadó tanár urak. A két óra keretében a következőket hallhatjuk:

  1. dr. Jelenits István: Radnóti Miklós és Sík Sándor irodalmi kapcsolata

Gyarmati Fanni naplójában olvashatunk Radnóti és Sík Sándor munka kapcsolatáról. Az irodalomóra a két költő kapcsolatának irodalmi hátterére is kitér, érintve Radnóti közreműködését a középkori egyházi himnuszok magyarra fordításában is.

  1. dr. Lukács László: A vallásos motívum a kortárs irodalomban, elsősorban Iancu Laura költészetében.

A kortárs magyar szerzőknél a vallásos kötődés nem mindig jelenik meg az irodalmi alkotásokban, azonban vannak szerzők, akiknél a vallásos motívum kerül az előtérbe, jóllehet a vallásosság kifejeződése sokkal elvontabb, mint a megelőző korszakok alkotásaiban. Az irodalomóra ezt járja körül. 

 

Az esteket szerény agapé zárja az Aulában.

 

Név szerinti regisztrációt kérünk és várunk a megjelenéstől számítva a szokásos piaristaszalon@mpdsz.piarista.hu email-címen, illetve Várgedő Tamásnál a 70 391 4359 telefonszámon. Kérjük, pontosan adják meg, hogy melyik rendezvényre jelentkeznek (akár mindkettőre).

Jelentkezéseket csak a terem befogadóképességének határáig tudunk elfogadni. Ezért kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik valóban el is jönnek, illetve az esetlegesen közbejövő akadályoztatást jelezni szíveskedjenek.

Szeretettel

a Piarista Szalon szervező Kollégiuma