Magyar Piarista Diákszövetség |

Legfrissebb tartalmak

Meghívó „Filoszoknak” a 18. Piarista Szalon rendezvényére

2024. május 9-én, 17.30 órakor
Helyszín: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében

(1052 Budapest, Piarista köz 1. 2. emelet)
Feltárulnak a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtárának kincsei

Meghívó a 2024. évi tisztújító közgyűlésre

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi tisztújító közgyűlését 2024. május 25-én, délelőtt 10 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista Kápolna (Budapest V. Piarista utca 1., bejárat a Gimnázium főkapuján). A lift használatát a rászorulók részére biztosítjuk.

MPDSZ elnökségi ülés - 2024 Tél

2024. február 8. 17 órára összehívom az MPDSZ Elnökségét. Helyszín: 5. emeleti tárgyaló.

Napirendi pontok:

Piarista Kalendárium - 2024. január

Kedves Öregdiák-társak!

Ruppert József Sch.P. tanár úr szerkesztésében több mint egy évtizede készül havonta a PIARISTA KALENDÁRIUM, amelynek havonta közzétesszük az online elérhető változatát.

A Bencés, Ciszterci és Piarista Diákszövetségek centenáriuma

December 16-án a ciszter és bencés diákszövetségekkel közösen ünnepeltük a megalakulásunk 100 éves jubileumát a Sapientia dísztermében a Szerzetesi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA) szervezésében. Az ünnepség keretei között köszöntöttük Jelenits István atyát is.

Az ünnepség beszámolóját itt olvashatjátok: https://www.magyarkurir.hu/hirek/centenariumat-unnepelte-bences-ciszterci-es-piarista-diakszovetseg

Megjelent a Piarista Diák 96. száma!

Kiadja a Magyar Piarista Diákszövetség

Szerkeszti a Sajtóbizottság: Borza György senior és dr. Mikecz Tamás

Felelős kiadó: Strommer Pál elnök

Az impresszumnál véletlenül a korábbi adatok maradtak bent a tagnyilvántartási ügyek kapcsán, helyesen:

Meghívó a 17. Piarista Szalon rendezvényére

2023. december 14-én, 17.30 órakor

Helyszín: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Díszterme

(1052 Budapest, Piarista köz 1. 2. emelet)
ANTALL JÓZSEF POLITIKAI ÖRÖKSÉGE A 21. SZÁZADBAN
TISZTELGÉS A NÉHAI MINISZTERELNÖK EMLÉKE ELŐTT – 4. rész

Váci Piarista Vacsora - 2023

Meghívó Piarista Vacsorára

A Magyar Piarista Diákszövetség Váci Tagozata szeretettel vár és hív minden piarista
öregdiákot a 2023. november 25-én esedékes Piarista Vacsorára.

A vacsora 17 órakor Szentmisével veszi kezdetét a piarista kápolnában, ahonnan 18 órakor
vonulunk át a gimnázium ebédlőjébe. Rövid beszédek, beszámolók és műsor színesítik a
programot, ahol a vacsora fölött tartalmas beszélgetésekre és nagy egymásra találásokra is
számíthatunk.