Magyar Piarista Diákszövetség |

Legfrissebb tartalmak

Piarista Kalendárium - 2022. július

Kedves Öregdiák-társak!

Ruppert József Sch.P. tanár úr szerkesztésében több mint egy évtizede készül havonta a PIARISTA KALENDÁRIUM, amelynek havonta közzétesszük az online elérhető változatát.

Emléktábla-avatás Dr. László Mihály tanár úr emlékére

Dr. László Mihály tanár úr utolsó osztálya, az 1972-ben végzett IV.a. szeretettel hívja azokat, akik szintén kedvelték egykori osztályfőnökünket, hogy együtt vegyünk részt László tanár úr emléktáblájának felavatásán.

Időpont és helyszín: június 9., csütörtök, 19:30, Duna-parti Piarista Rendház, 5. emelet.

Prószéky Gábor

Újabb tokaji borkóstoló öregdiákjainknak

Tisztelt Piarista Öregdiák-társaim!

Felbuzdulva a múlt havi tokaji kóstoló sikerén, az ígért második "felvonást" június 15-én szerdán tervezem megtartani.

Önköltség ezúttal is 6000 / fő, az édesborok magas árára tekintettel.

A kóstolót a budapesti Piarista Gimnázium épületében tartjuk! Helyszín: az 5. emeleti diákszövetségi tárgyaló. Ha valaki mégis online szeretne csatlakozni, annak számára megoldható, hogy "közvetítsem" az eseményt és szokásos kisüveges borsort készítsek.

Hagyományőrző mosonmagyaróvári szerenád

Most már hagyomány, hogy a végzős osztály az iskola udvarán a nagy platánfa alatt szerenádot ad az óvári szerzeteseknek és az öregdiákoknak, és ez alkalommal vendégül láttuk őket. Mindannyiunkban ismerős érzéseket keltett a diákok búcsúzása. Az ifjak távozása után közösen nekiálltunk a július 2-ai családi nap előkészítésének, megtervezésének.

Nyerges László tagozatvezető

Piarista Kalendárium - 2022. május

Kedves Öregdiák-társak!

Ruppert József Sch.P. tanár úr szerkesztésében több mint egy évtizede készül havonta a PIARISTA KALENDÁRIUM, amelynek havonta közzétesszük az online elérhető változatát.

Füzetsorozat a piarista identitásról

A Piarista Rend Szolgálat Titkársága egy tizenegy füzetből álló digitális sorozatot készített a kalazanciusi identitásról a piarista nevelők, tanárok képzéséhez.

"A 2015-ös egyetemes káptalan által elfogadott egyik cselekvési irányelv így szól: „Egyre mélyebben meg kell ismernünk a kalazanciusi iskola identitását azzal a céllal, hogy megőrizzük és megerősítsük sajátos jellegünket, amelyet nevelői feladatunkban meg kell valósítanunk.” Ennek érdekében a Piarista Rend Szolgálat Titkársága készített egy tematikus füzetsorozatot a piarista intézmények nevelői, oktatói számára."

Megjelent a legújabb, a 2020-2021-es négynyelvű rendi évkönyv (Anuario)

1987 óta jelenik meg a piarista rend évkönyve (Anuario) a piarista rendfőnökség (Curia Generalis) szerkesztésében és kiadásában a rend négy hivatalos nyelvén (spanyol, olasz, angol, francia). A rend honlapján sok régebbi évkönyv megnézhető, letölthető. A színes fényképekkel illusztrált kiadvány a világ összes piarista rendtartománya életének legfontosabb, aktuális történéseit mutatja be, miközben egy adott téma köré építkezik (pl.

Dr Török Bernát főtitkár leköszönő üzenete

Kedves Öregdiáktársak!

A diákszövetség idei közgyűlése tisztújító közgyűlés, főtitkárt választunk. Nyolc év után új embert állítunk a posztra, hiszen két főtitkári ciklust követően átadom e feladatokat a közgyűlés bizalmát elnyerő utódomnak. Mindeközben persze magam is aktívan, sőt a munkamegosztás erősödésének köszönhetően bizonyos pontokon akár még aktívabban dolgozom majd tovább a piarista közösségért.

2022 közgyűlési beszámolók

Mellékletben olvashatjátok pénzügyi beszámolót, közhasznúsági jelentést, pénzügyi tervet, elnöki beszámolót, választmányi elnöki beszámolót és a főtitkári beszámolót.