Felhívás buapesti osztálytablók felújítására, elhelyezésére | Magyar Piarista Diákszövetség

Felhívás buapesti osztálytablók felújítására, elhelyezésére

Kedves Diáktársak!

A budapesti Piarista Gimnázium ez év novemberében kezdi meg alapítása 300. évfordulója alkalmából az egy éven át (2017. novemberig) tartó ünnepségsorozatát. Ennek keretében számtalan programmal emlékeznek-emlékezünk a nagy hagyományú iskola múltjára, s mutatják be a jelenét. A különféle rendezvények, amelyeket részletesen előre hirdetni fogunk, sok esetben a régmúlt diákságára való emlékezés mellett a mai öregdiákságot is meg kívánják szólítani.

Ez utóbbi szándéknak egyik számunkra kiemelt eleme a Gimnázium vezetésének az a terve és készsége, hogy a régi osztálytablók közül minél többet méltó állapotban el lehessen helyezni a gimnáziumi folyosók falán. Ez a folyamat már korábban megindult, de most ezt fel kívánják-kívánjuk gyorsítani, amelyet lehetőség szerint a május 27-re tervezett jubileumi öregdiák-találkozóra szeretnének befejezni.

Ennek érdekében a diákok segítségével az iskola tablóleltárt készíttetett, felmérve azok állapotát is. Ezt a leltárt én átnéztem, esetenként felülbíráltam és átvezettem rajta a változásokat. Az eredményt a bemutatott táblázat tartalmazza. Minden erőfeszítésem ellenére lehetnek természetesen tévedések a leltárban. Az iskola honlapján a következő címen található meg a tablók majdnem teljes ismert készlete: http://www.gimn.piar.hu/gimnazium/tablok.html, amelyeket kisképekről szkenneltek be, így a valódi állapotot nem tükrözik pontosan.

Jelenleg a következő helyszíneken tekinthetők meg szabad bejárással a tablók:

  • a 4. emeleten a főlépcsőtől balra lévő folyosón („Rendház bejárat), Kápolna feletti folyosón („Fizika előtti foly.”) és a hátsó keresztfolyosón („Kémia előtti foly.”);
  • a 3. emeleten a főlépcsőből bevezető folyosón („Főlépcső foly.”) a Kápolna feletti folyosón („Kápolna foly.”), a vele átellenben lévő folyosón („Tanári foly.”) és a hátsó keresztfolyosón („Nyelvterem foly.”).

A 2. emeleten jelenleg nincsenek tablók.

A további helyszínek („I. emelet raktárszoba”, „Kápolnai lépcsőház”) csak engedéllyel, illetve az Igazgató úrral való egyeztetés alapján látogathatók. Itt a legtöbb tablónak már nincs sem kerete, sem fedő üvege.

Érdekességei a leltárnak a felsorolt hiányok és duplikátumok.

Ezennel tisztelettel felhívjuk az egyes osztályok képviselőit, hogy tekintsék meg a tablójukat és döntsenek azok rendbehozataláról (esetenként csupán újraüvegezéséről), felújításáról, akár teljes újracsináltatásáról. A hiányzó vagy sérült fényképek pótlására be lehet kérni az osztálytársaknál még biztosan meglévő érettségi fényképeket is. A felújítás költségét az osztályoknak maguknak kellene vállalniuk. A Diákszövetség saját költségén kész azon régi tablók felújítására, ahol már nem élnek vagy koruknál fogva akadályoztatva vannak az érintett öregdiákok. A tablót le lehet kérni a falról vagy ki lehet kérni a zárt helyszínekről. A tablók levételét és visszahelyezését a gondnokság végzi el. Amennyiben a tablót elviszik az iskola épületéből, erről egyszerű átvételi elismervényt kell aláírni az iskola titkárságán, a III. emeleti irodában.

A felújításhoz segítségül kivitelezőt is ajánlunk:

  • kisebb mértékű felújításhoz: Balizs József 70 251 9616, 1027 Budapest, Frankel Leó  u. 3., utcai üzlet;
  • teljes újracsináltatáshoz: Perlensis Kft., Velican-Patrus Dóra ügyv. perlensiskft@gmail.com .

Az iskola elérhetősége az egyeztetéshez: gimn@piar.hu

Legyünk azon, hogy az idei jubileumi évben minél nagyobb számban megújult, megszépült tabló díszítse az iskola falait, emlékeztetve a mindenkori diákságot a Piarista Gimnáziumban felnőtt diák-, illetve itt szolgáló tanárgenerációk hosszú sorára! 

 

Budapest, 2016. október 7.

az MPDSZ Elnöksége és Budapesti Tagozata nevében

Várgedő Tamás, a Választmány elnöke

 

 

A csatolt dokumentum tartalmazza:

  1. A tablók elhelyezési sorrendben
  2. A tablók időrendi sorrendben
CsatolmányMéret
PDF ikon tablok_listaja.pdf810.49 KB
Címkék: