Állami kitüntetések tanárainknak és öregdiákoknak 2021. március 15-én | Magyar Piarista Diákszövetség

Állami kitüntetések tanárainknak és öregdiákoknak 2021. március 15-én

Szívből gratulálunk Havas István és Wettstein József piarista szerzetestanároknak, valamint Dr Perczel András, Dr Csanády László, Dr Zlinszky János, Dr Balázs Pál, Dr Grynaeus András és Dr Mák Kornél öregdiák-társainknak!

 

 

 

 

 

 

Havas István SchP

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Havas István piarista szerzetes, a Brüsszeli Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora a belgiumi, hollandiai és luxemburgi diaszpórában élő magyarság összefogása iránt elkötelezett lelkipásztori, tanítói és közösségépítő szolgálata elismeréseként.


Wettstein József SchP

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott Wettstein József piarista szerzetes, a váci Piarista Rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára a teremtett világ matematikai absztrakciók és hit általi megismerésére ösztönző több évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe elismeréseként.


Dr Perczel András

Széchenyi-díjat kapott Dr. Perczel András okleveles vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként.


Dr Csanády László

Széchenyi-díjat kapott Dr. Csanády László orvos-biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének igazgatója, Biokémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a sejtekben található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként.


De Zlinszky János

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott dr. Zlinszky János szakbiológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara Víz- és Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének egyetemi docense a környezetpolitika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája, valamint a teremtett világ védelmének fontosságát hirdető, szemléletformáló tudományos pályafutása elismeréseként.


Dr Balázs Pál

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott dr. Balázs Pál címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora a hazai katolikus felsőoktatásban, mindenekelőtt a papnevelésben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint Balatonkenesén, illetve a környékbeli településeken végzett több évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként.


Dr Grynaeus András

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Dr. Grynaeus András, a Baár–Madas Református Gimnázium tanára, cserkésztiszt a Magyar Cserkészszövetség rendszerváltoztatást követő újjáalakulásában, illetve a cserkészvezető-képzés kialakításában vállalt szerepe, valamint a cserkészet múltjának feltárása és bemutatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.


Dr Mák Kornél

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnökségi tagja, a Kárpát-medencei magyarság megmaradása, valamint a keresztény értékek képviselete iránt elkötelezett munkája elismeréseként.

 

Szívből gratulálunk mindannyiuknak!