Generális atya, a teljes piarista családnak | Magyar Piarista Diákszövetség

Generális atya, a teljes piarista családnak

„Isten velem van”

„Isten velem van” – ezekkel a szavakkal búcsúzott édesanyjától a fiatal Joan Roig i Diggle, katalóniai piarista öregdiák 1936. szeptember 11. éjjelén. Ez volt az az éjjel, amikor erőszakkal elvitték otthonról, és keresztény meggyőződése miatt meggyilkolták. Az egyház elismerte vértanúhalálát, és 2020. november 7-én boldoggá avatta a barcelonai Szent Család-bazilikában.

A frissen boldoggá avatott vértanú a halála előtt megbocsátott gyilkosainak, amint azt a spanyol polgárháború egyik köztársaságpárti katonája is elismerte, aki részt vett a boldoggá avatáson. „Bocsásson meg nektek Isten, ahogy én is megbocsátok” – mondta gyilkosainak. Élete és példája ajándék az egyháznak és a piaristáknak. Joan, aki az ugyancsak boldoggá avatott vértanúknak, a piarista Ignacio Casanovasnak és Francesc Carcellernek volt a növendéke, mélyen megélte hitét, mely az eucharisztiában gyökerezett. Apostoli lelkületű fiatal volt, aki arról álmodott, hogy egyszer misszionárius lesz. Olyan fiatal, aki tudta, hogyan kapcsolódjon be a szülőföldjén működő, katolikus fiatalokból álló katalán egyesületekbe. Olyan fiatal, kinek életét áthatotta az imádság, és aki nem habozott tanúságot tenni hitéről még abban az ellenséges közegben sem, amelyben élnie kellett. Kalazancius méltó gyermeke volt a Diputació utcai barcelonai iskolánk diákjaként.

Vértanúhalála megmutatja nekünk, melyek azok a mélyen gyökerező keresztény tulajdonságok, amelyekre fiataljainkat nevelni szeretnénk. Olyan fiatalokat igyekszünk nevelni, akik megélik a hitüket, akik megosztják hitüket társaikkal, akik részt vesznek az eucharisztia ünneplésében, akik elköteleződnek az evangelizáció mellett, akik képesek tanúságot tenni a megbocsátás csodálatos ajándékáról, és akik azzal a tudattal élik életüket, hogy minden Isten kezében van.

Joan boldoggá avatása alkalmából a generálisi kongregáció arra kér minden piarista jelenlétet, hogy hálaadó szentmise keretében mondjon köszönetet újabb piarista öregdiá­kunk megdicsőüléséért, és hogy különösképpen is imádkozzon öregdiákjainkért, kérve az Urat, hogy kísérje őket útjukon, és tegye gyümölcsözővé életükben a tőlünk kapott nevelést. Bízzuk magunkat Boldog Joan Roig i Diggle és Kalazanci Szent József közbenjárására!

Róma, 2020. november 8.

 

Pedro Aguado Sch. P.

rendfőnök

 

Francesc Mulet Sch. P.

rendi titkár