Meghívó a 2016. évi rendes közgyűlésre | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó a 2016. évi rendes közgyűlésre

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!
 
A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának döntése alapján Szövetségünk ez évi rendes – egyben tisztújító – közgyűlését 2016. április 23. szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista kápolna (Budapest, V. Piarista utca 1.).
 
A fenti időpontban megállapított esetleges határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon, azonos napirendi pontokkal 10 órára hívom össze. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

A közgyűlés napirendje:

 1. Szentmise
 2. Megnyitó, üdvözlés, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
 3. A napirend elfogadása.
 4. Kitüntetések átadása.
 5. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.
  1. elnöki beszámoló
  2. főtitkári beszámoló
  3. választmányi elnöki beszámoló.
 6. Az MPDSz 2015. évi pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, vita és határozathozatal.
 7. A Piarista Alapítvány 2015-ös ösztöndíjainak átadása.
 8. A Piarista Alapítvány 2015-ös pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése, vita és tudomásulvétel.
 9. A jelenlegi Elnök, az Elnökség, az FB és a Választmány lemondása.
 10. A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése az elnökjelölteknek, a Felügyelő Bizottság elnökének és a Választmányba jelölteknek személyére; helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
 11. Az elnökjelöltek rövid bemutatkozása.
 12. A szavazatszedő bizottság megválasztása.
 13. Titkos szavazás az Elnök, az FB elnök és a Választmány tagjainak személyére.
 14. Szavazatszámlálás.
 15. A szavazás eredményének ismertetése.
 16. Az MPDSZ új Elnökének köszöntője és zárszava.

 
Budapest, 2016. február 20.

Várgedő Tamás s.k,.
A Választmány elnöke

Címkék: