15. Piarista Szalon - 2022. november 17. | Magyar Piarista Diákszövetség

15. Piarista Szalon - 2022. november 17.

Meghívó a 15. Piarista Szalon rendezvényére

2022. november 17-én, 17.30 órakor

Helyszín: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Díszterme

 

KÉSZÜLŐDÉS KARÁCSONYRA: ÚRJÖVET A SZENT ZENÉBEN

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe előtt egy héttel találkoztunk utoljára. Most éppen nyolc hónappal később azért hívjuk barátainkat, hogy a kilenc hónapra rá beköszöntő nagy ünnepre, az Isten titka által megvalósuló Megváltás előfeltételeként az emberi történelembe csendesen és szelíden belépő Megtestesülés pillanatára egy különleges megközelítést alkalmazva készüljünk és emlékezzünk. Azt szeretnénk átélni, hogy miként tükröződik évszázadok Messiás-várása, majd a kereszténység kétezeréves történelme során a szent liturgiát kísérő zenében ennek a meghatározó világtörténeti eseménynek az élménye.

Vezetőnk FARKAS DOMONKOS egykori piarista diák, egyházzenész, a Gödöllői Premontrei Apátság zeneigazgatója lesz.

Név szerinti regisztrációt kérünk és várunk a szokásos piaristaszalon@mpdsz.piarista.hu email-címen, illetve Várgedő Tamásnál a 70 391 4359 telefonszámon.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk Szalonunkra:

a Piarista Szalon szervező Kollégiuma

 

-------------------------------------------------------------------

 

A KEZDETEK KEZDETE AVAGY NAPFORDULÓ ÉS SZÜLETÉS

 

Nativitatis Domini, az Úr születése napját a nyugati kereszténység december 25-én ünnepli, a keletieknél ez a Julián-félének a Gergely -naptárhoz képesti késése miatt január 7-ére esik. Az akkoriban elterjedtnek számító Mithrász- kultuszban ugyanezen napon ünnepelték a Napisten születésnapját és a sötétség feletti győzelmet. A Dionysos Exigius által kiszámított betlehemi születésnap lett (a 325-ös niceai zsinatnak azt a vízkereszttől elváló határozatát követően) az egész világban elfogadott időszámítási kiindulópont.

A karácsony szó gyökere a latin incarnatio (megtestesülés) lehet, más vélekedés szerint a szláv gyökerű, a téli napfordulóra utaló korcun (átlépő) igenév az, mindenesetre a magyar szóalak csak három-négy középeurópai népcsoport nyelvében fordul elő.

Karácsony napját négyhetes adventi (Úrjövet) időszak előzi meg, ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. Annak érdekében, hogy Jézus Krisztus születésnapja a megélt szeretet, öröm, békesség, a család, az otthon napja legyen, az egyén és közössége elmélyült lelki önvizsgálatára, megtisztulására van szükség. Ez vezethet el a misztérium: a megtestesült Ige örök és földi születése, valamint az ember kegyelmi újjászületése átélt megünnepléséhez (akár az éjféli, a hajnali pásztorok és az ünnepi misék lépcsőfokain haladva).

A tervezett estünk a zenetörténet klasszikus és modern alkotásainak nyelvét kölcsönözve kíván szokatlan és felemelő indíttatást kínálni az idén november 27-én, vasárnap kezdődő adventi időszakhoz. A fény visszatértéért fohászkodó és azt a máglyák, mesék és Saturnáliák (Yule-k) sorával ünneplő pogányok és a gyertyagyújtással ünneplő keresztények életérzése, a sötétség zsugorodásával beköszöntő kezdetek kezdete, a pápai Urbi et Orbi áldás kisugárzása megannyi patakzó kaszkád-élménye a Megváltó születése fölött érzett örömünknek.

Az este programja a gregorián ének és a liturgikus egyszólamúság minden időben érvényes öröksége és az ebből sarjadó európai és magyar zenetörténet végtelen gazdagságának szerény metszetén keresztül segít bennünket közelebb az eljövendő Megváltóhoz.