Az MPDSz 2020. évi rendes közgyűlésének összehívása | Magyar Piarista Diákszövetség

Az MPDSz 2020. évi rendes közgyűlésének összehívása

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának döntése alapján Szövetségünk ez
évi rendes – egyben tisztújító – közgyűlését 2020. május 23. szombat délelőtt 9
órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista kápolna (Budapest, V. Piarista
utca 1.).

A fenti időpontban megállapított esetleges határozatképtelenség esetén a közgyűlést
ugyanezen a napon, azonos napirendi pontokkal 10 órára hívom össze. Ez a
megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek
minősül.

A közgyűlés napirendje:
1. Szentmise
2. Megnyitó, üdvözlés, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
3. A napirend elfogadása.
4. Kitüntetések átadása.
5. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.
a) elnöki beszámoló
b) főtitkári beszámoló
c) választmányi elnöki beszámoló.
6. Az MPDSz 2019. évi pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és
a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, vita és határozathozatal.
7. Az MPDSz 2020. évi költségvetésének ismertetése, vita és határozathozatal.
8. A jelenlegi Elnök, az Elnökség, az FB és a Választmány lemondása.
9. A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése az elnökjelölt(ek)nek, a Felügyelő
Bizottság elnökének és a Választmányba szavazással kerülő jelölteknek
személyére; helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista
véglegesítéséről.
10. Az elnökjelölt(ek) rövid bemutatkozása.
11. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
12. Titkos szavazás az Elnök, az FB elnök és a Választmány tagjainak személyére.
13. Szavazatszámlálás.
14. A szavazás eredményének ismertetése.
15. Az MPDSZ új Elnökének köszöntője és zárszava.
16. Agapé

Kérem, hogy a tagozatok a maguk tisztújító taggyűlését legkésőbb 2020. május 9-
ig, de inkább korábban tartsák meg, ahol döntsenek a tagozati elnök
újraválasztásáról vagy új elnök választásáról. Egyben válasszák meg a tagozatuk által
a Választmányba delegált 2 személyt is. Ennek megtörténtéről értesítést kérek.

Budapest, 2020. március 5.
Várgedő Tamás s.k.
A Választmány elnöke