Az MPDSZ 2020. évi Tisztújító Közgyűlésének újbóli összehívása | Magyar Piarista Diákszövetség

Az MPDSZ 2020. évi Tisztújító Közgyűlésének újbóli összehívása

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!
A Magyar Piarista Diákszövetség Választmányának döntése alapján Szövetségünk ez évi rendes, májusról kényszerűen elhalasztott – egyben tisztújító – közgyűlését
2020. szeptember 19-én, szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista kápolna (Budapest, V. Piarista utca 1.).

A fenti időpontban megállapított esetleges határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanezen a napon, azonos napirendi pontokkal 10 órára hívom össze. Ez a
megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

A közgyűlés napirendje idén rendhagyó: olyan pontokat tartalmaz, amelyek esetlegesek, attól függenek, hogy az augusztus végén tartandó választmányi ülés
hogyan dönt javaslatomról, amely a Választmány működésének 31 év utáni megreformálásáról szól. A javaslat – elfogadása esetén – az Alapszabály módosítását
kívánja meg, s ebben az esetben a tisztújítás már a módosított szabályok szerint történne. Ennek legfontosabb eleme az lenne, hogy megszűnne a közgyűlés joga,
hogy a Választmányba tagokat válasszon. Ezeket a feltételes napirendi pontokat alant külön jelöltem („esetlegesen”).

A közgyűlés napirendje:

 1. Szentmise
 2. Megnyitó, üdvözlés, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
 3. A napirend elfogadása.
 4. Kitüntetések átadása.
 5. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.
  1. elnöki beszámoló
  2. főtitkári beszámoló
  3. választmányi elnöki beszámoló.
 6. Az MPDSz 2019. évi pénzügyi beszámolójának, közhasznúsági jelentésének és
  1. Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése, vita és határozathozatal.
 7. Az MPDSz 2020. évi költségvetésének ismertetése, vita és határozathozatal.
 8. A jelenlegi Elnök, az Elnökség, az FB és a Választmány lemondása.
 9. Esetlegesen: előterjesztés az Alapszabály módosításáról, vita és határozathozatal.
 10. A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése az elnökjelölt(ek)nek, a Felügyelő Bizottság elnökének és a Választmányba szavazással kerülő jelölteknek személyére (ez utóbbi esetlegesen elmarad); helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
 11. Az elnökjelölt(ek) rövid bemutatkozása.
 12. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
 13. Titkos szavazás az Elnök, az FB elnök és a Választmány tagjainak személyére (ez utóbbi esetlegesen elmarad).
 14. Szavazatszámlálás.
 15. A szavazás eredményének ismertetése.
 16. Az MPDSZ megválasztott Elnökének köszöntője és zárszava.
 17. Agapé

Budapest, 2020. július 24. Várgedő Tamás s.k.
a Választmány elnöke