FELHÍVÁS: gyűjtés egy tragikusan fiatalon elhunyt öregdiák-társunk családjának | Magyar Piarista Diákszövetség

FELHÍVÁS: gyűjtés egy tragikusan fiatalon elhunyt öregdiák-társunk családjának

Kedves Barátok, Piarista öregdiákok és mind, akik ismertétek és szerettétek!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szegedi Piarista Gimnázium öregdiákja, Kálmán László (2005-2009 12. B) hosszan tartó, rendkívüli méltósággal viseltetett betegség után 2021.12.20-án elhunyt.

A Gimnázium befejezése után 2012-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon szerezte meg óvodapedagógus alapszakos diplomáját, 2016-ban pedig mesterszakot végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Tanszékén. Tanulmányai során kétszer részesült Köztársasági Ösztöndíjban. Hallgatóként alapító tagja volt a 2010-ben megalakult Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportnak, a műhely szakmai-tudományos munkájában mindvégig aktív szerepet vállalt, kezdeményezője volt a képes- és interaktívkönyves kutatásoknak. Két alkalommal nyerte el a Nemzetpolitikai Államtitkárság által kiírt Kőrösi Csoma Sándor Program Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíját, melynek keretein belül Kanadában, majd az Egyesült Államokban pedagógusként segítette a diaszpórában élő magyar közösségek munkáját. Szerepet játszott a magyar nyelvű Bóbita Gyermeklap elindításában, gyermek bábszínház vezetésében, rendezvényszervezésekben. 2019-ben szerezte meg óvodapedagógusi minősítését, majd ezt követően Újszentivánon és Szegeden óvodavezetőként dolgozott. 2020-ban felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájába. Kutatási területe az óvodáskorú gyermekek mérés-értékelés alapú fejlesztése volt.

Mindeközben, 2010 és 2017 között 93 meccsen viselte a FK 1899 Szeged labdarúgó csapat kék-fekete mezét, amelyben 7 gólt rúgott.

 

Felhívás!

A szegedi Dóm közössége gyűjtést indított Laci családjának a megsegítésére. Ha valaki szeretne csatlakozni, a lenti számlaszámra küldheti adományát 2022.01.10-én 20.00 óráig. A család jó barátja - Kondé Lajos atya, piarista öregdiák - fogja az összegyűlt pénzt Ágotának, Laci feleségének továbbítani.

Hálásan köszönjük felajánlásaitokat!

Az alábbi számlát nyitottuk ideiglenesen erre a célra:

Kedvezményezett neve: Kondé Lajos

Számlaszám (CIB Bank): 10700062-50898691-51100005

Külföldi utalás esetén: HU-8310700062-50898691-51100005

SWIFT kód: CIBHHUHB