Füzetsorozat a piarista identitásról | Magyar Piarista Diákszövetség

Füzetsorozat a piarista identitásról

A Piarista Rend Szolgálat Titkársága egy tizenegy füzetből álló digitális sorozatot készített a kalazanciusi identitásról a piarista nevelők, tanárok képzéséhez.

"A 2015-ös egyetemes káptalan által elfogadott egyik cselekvési irányelv így szól: „Egyre mélyebben meg kell ismernünk a kalazanciusi iskola identitását azzal a céllal, hogy megőrizzük és megerősítsük sajátos jellegünket, amelyet nevelői feladatunkban meg kell valósítanunk.” Ennek érdekében a Piarista Rend Szolgálat Titkársága készített egy tematikus füzetsorozatot a piarista intézmények nevelői, oktatói számára."

Mellékelve ezeket a füzeteket találjátok letölthető formátumban.

00 Megosztjuk becses kincsünket

01 A gyerekek és fiatalok központi szerepe

02 A szegények melletti elköteleződés

03 Megosztott küldetés

04 Az evangélium hirdetése

05 Az egyházhoz tartozás érzése

06 A család bevonása

07 Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka

08 Kísérés

09 A nevelők képzése

10 A társadalom megújítása

Az alábbiakban (és csatolva) Javier Alonsónak, az említett titkárság vezetőjének, valamint Szakál Ádám Márton tartományfőnök atyának a kísérőlevelét olvashatjátok.

A füzetek eredeti, spanyol nyelvű változata megtalálható ezeken az oldalakon:

https://coedupia.com/cuadernos-de-identidad-escolapia/

https://edicionescalasancias.org/identidad/

Készült angol nyelvű változat is, itt elérhető:

https://edicionescalasancias.org/identity/

Üdvözlettel:

Tőzsér Endre SP

 

A KALAZANCIUSI IDENTITÁS

Füzetsorozat a piarista nevelők, tanárok képzéséhez

A 2015-ös egyetemes káptalan által elfogadott egyik cselekvési irányelv így szól: „Egyre mélyebben meg kell ismernünk a kalazanciusi iskola identitását azzal a céllal, hogy megőrizzük és megerősítsük sajátos jellegünket, amelyet nevelői feladatunkban meg kell valósítanunk.” Ennek érdekében a Piarista Rend Szolgálat Titkársága készített egy tematikus füzetsorozatot a piarista intézmények nevelői, oktatói számára.

A „nulladik” füzet (Egy identitásalapú képzési terv megvalósításának kritériumai) kifejezetten a pedagógusok képzésének megtervezéséért és előmozdításáért felelős személyeknek szól. A legtartalmasabb és legjobb képzés az, amely képes karizmatikus identitást közvetíteni, ami sokkal mélyebb és összetettebb feladat, mint egy könyv elolvastatása vagy egy képzési műhelymunka megszervezése. A pedagógus akkor kap identitást, ha munkáját küldetésként éli meg, és karizmatikusan kapcsolódik a Kegyes Iskolákhoz.

Az 1–10. számú füzetek a kalazanciusi-piarista mutatókat (indikátorokat) dolgozzák fel. Mindegyik füzet annak bemutatásával kezdődik, hogy miként jelenik meg az adott dimenzió a Kegyes Iskolák kezdeti éveiben, utána pedig arról tárgyal röviden, hogy miként értelmezzük azt ma a piarista gyakorlatban és reflexióban. Ezt követően javaslatokat kínál a nevelési tervbe való beillesztéshez és támpontokat ad a pedagógus egyéni értékeléséhez. Végül kérdéseket tartalmaz a személyes vagy csoportos reflexióhoz.

Ez a segédanyag sokféleképpen felhasználható a pedagógusok képzési folyamatában. Úgy készítettük el, hogy a résztvevők kiscsoportban dolgozzák fel, melybe személyes tapasztalataikat is bevihetik. Nem az a cél, hogy minél többet megtudjunk Kalazanciusról, hanem az, hogy megtanuljuk saját személyes tapasztalatainkat összekapcsolni a kalazanciusi eredeti tapasztalattal és meglátásokkal, és hogy ebből az összekapcsolásból a résztvevőkben lelkesítő, teremtő, változtatásra serkentő erő születhessen.

Úgy gondoljuk, a leghatékonyabb képzés az, amely olyan jelentős tapasztalatokat kínál, amelyek hivatásának mélyén érintik meg a személyt, és nevelői hivatásában növekedési folyamatot indítanak el. Ezek a tapasztalatok akkor „jelentősek”, ha vannak élő referenciaközösségek, rendszeres foglalkozásokon alapuló komoly bevezetés a piarista identitásba és megfelelő kísérői struktúra.

A szövegek csak tükröt tartanak, amelybe belenézhetünk, és lámpásként szolgálnak, amely megvilágítja utunkat. Az a fontos, amit az egyes nevelők felfedeznek és közölnek társaikkal; amit közösen megsejtenek és megálmodtak. Az identitásban történő képzés olyan folyamat, amely képes új életet adni, a karizmát közösen aktualizálni és Kalazanciusból merítve közös identitást építeni.

A piarista küldetés teljesítéséhez „Isten ajándékaként karizmát, az evangélium kalazanciusi olvasatát, saját történelmet, lelkiséget és pedagógiát, közösségben élő személyeket, sajátos iskolákat és intézményeket kaptunk, amelyek segítenek bennünket abban, hogy jelenvalóvá tegyük a tanító Jézust és az egyház anyai gondoskodását a legkisebbek között” (47. Egyetemes Káptalan: Jézus tanítványai és tanúi ma, 2015, 10).

„A küldetés az identitás dinamikus és termékeny kifejeződésének része, mivel – ahogy a talentumokról szóló példabeszéd is sugallja – az identitás nem egy kincs, amelyet biztos helyre rejtve, féltve kell őrizgetnünk, hanem örökség, amelyet »be kell fektetnünk«, és ajándékként kell mások rendelkezésére bocsátanunk, hogy gyümölcsöt hozhasson” (Katolikus Oktatási Nemzetközi Kongresszus: Záródokumentum, 2015).

Meggyőződésünk, hogy a bemutatott témák tanulmányozása segítheti nevelőinket abban, hogy felfedezzék a piarista karizma becses kincsét.

Javier Alonso SP

--------------------------------------------

Ikt. sz. 662/2022

Tárgy: Bevezető a piarista identitásról szóló füzetsorozathoz

 

Kedves Rendtársak, Munkatársak!

Egy nagyon jelentős és nagy munka eredményeképp létrejött füzetsorozatot küldünk el számotokra!

A piarista szerzetesi- és tanári élet azért gyönyörű dolog, mert úgy valljuk, bár nagyon nehéz és szinte néha lehetetlennek tűnő feladat, lehet tanárként, gyerekekkel foglalkozva is szentté válni.

Számunkra Kalazancius útjának követése az élet és az életszentség útja.

A folyamat azonban mindig kettős: a tanítás, a gyerekek kísérése közben, a tevékenységeink tapasztalatai alapján, szemüvegén keresztül vizsgáljuk a valóságot, így az iskola világában fedezzük fel önmagunkat. Másik oldalról viszont ez nem fog működni, ha nincsenek olyan pontok, elvek, amelyek keretet adnak ennek a vizsgálatnak. A hagyományaink nagyon fontosak, amelyek szintén ezekből az elvekből indulhatnak ki. A változó valóság, az élet terhelő nehézségei, konfliktusaink és saját félelmeink azonban akár homályos, vagy ellentétes hagyományokat, megszokásokat is kialakíthat. Ilyenkor igyekszünk megtisztítani Kalazanciusi „szemüvegünket”, hogy ne ezek a nehézségek határozzák meg a szemléletünket, a gyerekek és saját valóságunk megítélését. Az ilyen „szemüvegtisztításra”, közös biztos pont keresésére, akár az egymással való kiengesztelődésre adnak lehetőséget identitásunk elemeinek megfogalmazásai és a most már magyar fordításba is elérhető „identitásfüzetek”.

Ajánlom őket éppen a káptalani év küszöbén egyéni és közösségi olvasásra, feldolgozásra. Sőt, kérlek is titeket és házfőnököket, intézmény- és csoportvezetőket, stb. hogy olvassátok el ezeket, keressétek egyénileg és közösségileg piarista, Kalazanciusi identitásunk alapjait és közös alapjait.

Terveink szerint hamarosan egy nyomtatott változatot is küldünk minden intézményünkbe és minden rendházba, hogy a közösségi és a tanári szobában legyen egy-egy kézbe vehető példány is.

Budapest, 2022. május 13.

Szeretettel:

Szakál Ádám Márton

tartományfőnök