Kalazancius Ösztöndíj 2023 | Magyar Piarista Diákszövetség

Kalazancius Ösztöndíj 2023

Piarista ösztöndíj

Kalazancius ösztöndíj-pályázat

FELHÍVÁS a 2023-2024. tanévre

Felsőoktatásban tanuló piarista diákok részére,

1.000.000 Ft keretösszeggel!

 

A Magyar Piarista Diákszövetség - együttműködve a Piarista Alapítvánnyal - pályázatot hirdet Kalazancius ösztöndíj elnyerésére azon piarista diákok segítése céljából, akik a piaristáknál jó tanulmányi eredményeket értek el, felvételt nyertek valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, első félévüket megkezdik, azonban az egyetemi tanulmányaik finanszírozása anyagi nehézséget okoz nekik, illetve családjuknak.

Az ösztöndíjra pályázhat bármely magyarországi piarista iskolában, 2023. évben érettségizett diák, aki tagja a Diákszövetsgének, vagy már jelentkezett az MPDSZ-be (https://adategyeztetes.mpdsz.piarista.hu/).

 

Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével lehet.

A pályázathoz a volt osztályfőnöktől ajánlását kérünk, amelyet a mellékelt adatlapon tehet meg.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni a Diákszövetség Elnöksége által kijelölt Alumni Tanács döntése alapján. Az ösztöndíj mértéke: 100.000 vagy 150.000 Ft, két részletben (2023. november és 2024. március) folyósítva.

A pályázat elbírálása az alábbiak szerint történik:

A pályázó tanulmányi eredményei (érettségi átlaga, valamint a tanév végi eredményeinek átlaga az érettségit megelőző utolsó 4 tanévben);

a pályázó rászorultságának foka (családi körülmények, anyagi helyzet) osztályfőnöki ajánlás alapján;

a pályázó közösségi aktivitása osztályfőnöki ajánlás alapján;

az érdemességet egyébként megalapozó más, lényeges körülmény osztályfőnöki ajánlás alapján.

A pályázat elnyerésének feltétele:

osztályfőnöki ajánlás,

a tanulmányi eredmények igazolása (tanév végi bizonyítványok és érettségi bizonyítvány másolata),

igazolás a 2023/2024. évi tanévre létesített nappali tagozatos tanulói jogviszonyról bármely magyarországi felsőoktatási intézményben,

az ösztöndíjat elnyerő tanulónál a második félévi ösztöndíj folyósításának feltétele igazolás benyújtása tanulói jogviszonyról a 2023/2024 tanév második félévére bármely magyarországi felsőoktatási intézményben, 2024.03.01-ig!

A pályázó számára előnyt jelent, ha aktív résztvevő a Kalazancius Mozgalomban.

 

A pályázatokat elektronikus úton, szkennelve kérjük benyújtani a Diákszövetség címére: a tárgyban kérjük a Kalazancius ösztöndíj-pályázat nevet feltüntetni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. október 15.

A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2023. október vége.

Az elbírálást követően a nyerteseket közvetlenül is értesítjük az általuk megadott e-mail címen.

 

Budapest, 2023.09.25.

Strommer Pál s.k.

MPDSZ Elnök