Kalazancius ösztöndíj-pályázat | Magyar Piarista Diákszövetség

Kalazancius ösztöndíj-pályázat

Kalazancius ösztöndíj-pályázat

FELHÍVÁS a 2017-2018. tanévre

a Magyar Piarista Diákszövetség

felsőoktatásban tanuló tagjai részére,

1.500.000 Ft keretösszeggel!

 

A Magyar Piarista Diákszövetség által alapított Piarista Alapítvány pályázatot hirdet Kalazancius ösztöndíj elnyerésére azon piarista diákok segítése céljából, akik a piaristáknál jó tanulmányi eredményeket értek el, felvételt nyertek valamelyik magyarországi felsőoktatási intézménybe, azonban az egyetemi tanulmányaik megkezdése átlagon felüli anyagi nehézséget okoz nekik, illetve családjuknak.

Az ösztöndíjra pályázhat bármely magyarországi piarista iskolában, 2017. évben érettségizett diák, aki belépett a Diákszövetségbe (www.mpdsz.hu). Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével lehet.

A pályázathoz osztályfőnöki ajánlást kérünk, amelyet a mellékelt adatlapon tehet meg. Minden érettségiző osztályból két diákhoz fogadunk el ajánlást!

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni a Piarista Alapítvány kuratóriumának döntése alapján. Az ösztöndíj mértéke: 100.000 Ft/év, félévenkéntegy-egyalkalommal folyósítva.

A pályázat elbírálása az alábbiak szerint történik:

  • A pályázó tanulmányi eredményei (érettségi átlaga, valamint a tanév végi eredményeinek átlaga az érettségit megelőző utolsó 4 tanévben);
  • a pályázó rászorultságának foka (családi körülmények, anyagi helyzet) osztályfőnöki ajánlás alapján;
  • a pályázó közösségi aktivitása osztályfőnöki ajánlás alapján;
  • az érdemességet egyébként megalapozó más, lényeges körülmény osztályfőnöki ajánlás alapján.

A pályázat elnyerésének feltétele:

  • osztályfőnöki ajánlás,
  • a tanulmányi eredmények igazolása (tanév végi bizonyítványok és érettségi bizonyítvány másolata),
  • igazolás a 2017/2018. évi tanévre létesített nappali tagozatos tanulói jogviszonyról bármely magyarországi felsőoktatási intézményben,
  • az ösztöndíjat elnyerő tanulónál a második félévi ösztöndíj folyósításának feltétele az eredményesen befejezett első félévet igazoló leckekönyv (index) másolatának benyújtása, 2018.03.15-ig!

A pályázatokat elektronikus úton, szkennelve kérjük benyújtani a Piarista Alapítvány címére: a tárgyban kérjük a Kalazancius ösztöndíj-pályázat nevet feltüntetni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok elbírálásának várható ideje: 2017. szeptember 30-ig.

Az elbírálást követően a pályázatot elnyerő dikákok személyéről a piarista iskolák igazgatóit e-mailben tájékoztatjuk, a nyerteseket közvetlenül is értesítjük az általuk megadott e-mail címen.

Budapest, 2017.05.15.

Bognár László s.k.

kuratóriumi elnök