Meghívó a 13. Piarista Szalon rendezvényére | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó a 13. Piarista Szalon rendezvényére

„Szép új világ” a gyógyításban? – Mesterséges intelligencia és robotok az egészségügyben

Időpont: 2021. december 9., 18.30 óra

Helyszín: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Díszterme (Piarista köz 1. II. em.)

 

A pandéma miatti lezárás után másfél év szünet múltán másodszor futunk neki ennek a rendhagyónak és szokatlannak ígérkező rendezvényünknek. Rendhagyó a témaválasztásában, hiszen korábbi összejöveteleinken barangoltunk diákmúltunk emlékei között – így születtek a nosztalgiaóráink –; kutattuk egy dokumentumfilm-sorozat segítségével, hogy közelmúltunk kiemelkedő jelentőségű korszaka, a rendszerváltozás meghatározó szereplőjének, Antall József miniszterelnök úrnak életútjában a családi és iskolai háttér, a történelmi körülmények, a kor- és munkatársak tevékenysége milyen kölcsönhatásban determinálták a történelmi szerepvállalás és mozgástér dimenzióit. Foglalkoztunk a jelen aktuális kérdései közül a keresztény értelmiségiek társadalmi kötelezettségéből fakadó szerepvállalásával, egy alkalommal pedig megkíséreltük felállítani magyarságtudatunk diagnózisát a 21. század elejei kihívások – esélyek, fenyegetések és remények – fényében. Volt zene- és képzőművészeti tárgyú rendezvényünk is.

Most a természet-, illetve élettudományok területére kalandozunk azzal, hogy kilépünk a jövőbe, amely már a jelenben elkezdődött. Erre a korszakra az egyre növekvő technológiai meghatározottság és beágyazottság jellemző. Az okostelefonok után lassan átveszik felettünk az uralmat a mesterséges intelligencia vezérelte gépek: az okosgyárak, okostermékek, az okos városok mellett megjelenik az okos egészségügy, teljes infrastruktúrájával: a diagnosztikát, a gyógyítást és gyógyászatot, a betegellátásban résztvevő nővéreket és ápolókat elfedhetik előlünk a gépek, robotok. Sokunk első reakciójaként természetes a félelem: valóban pontosabb, megbízhatóbb lesz-e a gyógyítás, s mi lesz a gyógyítás művészetével, amelynek alappillérei az orvosi tapasztalat, az intuíció, a szenvedő beteggel való empátia. S hogyan alakulnak át az olyan lényeges emberi kapcsolatok a beteg – orvos – kiszolgáló/segítő személyzet között?

Valóban megalapozott a félelmünk? Milyen reménységre okot adó eredményeket tudunk már most felmutatni? Ezeket, a hozzájuk magukat önként adó etikai, jogi kérdésekkel együtt szeretnénk megvitatni meghívott vendégeinkkel:

  • Dr. Erőss Loránddal, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgató főorvosával, akinek nevéhez a 2018-ban végzett, kiemelkedő jelentőségű első magyarországi, robottal végrehajtott agyműtét fűződik;
  • Dr. Oberfrank Ferenccel, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ügyvezető igazgatójával, a már második ciklusában tartó, kiemelten támogatott Nemzeti Agykutatási Program (NAP) egyik fő szervezőjével, Diákszövetségünk 8 éven át volt elnökével; valamint
  • a moderátorként felkért Dr. Monostori László akadémikus professzorral, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) igazgatójával, a modern termelésinformatika és termelésirányítás területén kulcsszerepet játszó ún. kiber-fizikai rendszerek kutatásának, fejlesztésének, alkalmazásának kiemelkedő nemzetközi elismertséggel rendelkező magyarországi úttörőjével, akinek intézetében igazi interdiszciplináris tevékenységként jelentős biológiai és orvosbiológiai kutatások is folynak.   

 

Programunk végén különleges ajándékként Salzmann Zoltán 1982-ben érettségizett öregdiákunk bemutatja az „Emlék-könyv – Piarista diákságunk első négy éve” című, általa szerkesztett kiadványt. „„A könyvnek nem célja bemutatni, hogy mi és hogyan történt annak idején a Budapesti Piarista Gimnáziumban 1978 szeptembere és 1982 júniusa között, mert azt teljességében mi sem tudjuk, hiszen velünk együtt abban az időben megfordult az iskolában több száz diák, több mint egy tucat osztályban, részben a könyvben is szereplő tanárainkkal, részben másokkal.

A könyv célja mindössze annyi, hogy összegyűjtse és bemutassa mindazt, amire a Budapesti Piarista Gimnázium 1982-ben érettségizett A osztályának tanulói emlékeznek (vagy emlékezni tudnak, mernek és akarnak), több mint negyven év távlatából.”

 

 

Az estet szerény agapé zárja.

 

Név szerinti regisztrációt kérünk és várunk a szokásos piaristaszalon@mpdsz.piarista.hu email-címen, illetve Várgedő Tamásnál a 70 391 4359 telefonszámon. Jelentkezéseket csak a helyiség befogadóképességének határáig tudunk elfogadni. Ezért kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik valóban el is jönnek, illetve az esetlegesen közbejövő akadályoztatást jelezni szíveskedjenek.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk Szalonunkra:

a Piarista Szalon szervező Kollégiuma