Meghívó 2023. évi közgyűlésre | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó 2023. évi közgyűlésre

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi rendes közgyűlését 2023. május 13-án, szombat délelőtt 9 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista Kápolna (Budapest V. Piarista utca 1., bejárat a Gimnázium főkapuján). A lift használatát a rászorulók részére biztosítjuk. A szentmisét követően átvonulunk a 4. emeleti fizika nagy előadóba.

A fenti időpontban megállapított határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal ugyanezen a napon délelőtt 10 órára hívom össze. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül.

A közgyűlés napirendje:

 1. Szentmise.
 2. Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása.
 3. A napirend elfogadása.
 4. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.
  1. elnöki beszámoló
  2. főtitkári beszámoló
  3. választmányi elnöki beszámoló.
 5. Az MPDSz 2022. évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 6. Az MPDSz 2023. évi költségvetésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 7. Kitüntetések átadása.

A beszámolókhoz kapcsolódó írásbeli anyagok a közgyűlés előtt megtekinthetők lesznek a honlapunkon (mpdsz.hu).

Budapest, 2023. március 20.

Balázs Sándor s.k.
A Választmány elnöke