Meghívó a 2024. évi tisztújító közgyűlésre | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó a 2024. évi tisztújító közgyűlésre

Kedves Barátaim! Öregdiáktársaim!

A Magyar Piarista Diákszövetség Elnökségével egyeztetve Szövetségünk ez évi tisztújító közgyűlését 2024. május 25-én, délután 14 órára összehívom. Helyszíne a Duna-parti Piarista Kápolna (Budapest V. Piarista utca 1., bejárat a Gimnázium főkapuján). A lift használatát a rászorulók részére biztosítjuk.

A fenti időpontban megállapított határozatképtelenség esetén a közgyűlést azonos napirendi pontokkal és azonos helyszínnel, a gimnázium zeneteremében ugyanezen a napon délután 15 órára hívom össze. Ez a megismételt közgyűlés már a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek minősül. Feltétlen gyertek el, hiszen tisztújítás lesz!

 

A közgyűlés napirendje:

 1. Szentmise.
 2. Megnyitó, üdvözlés, a levezető elnök megválasztása.
 3. A napirend elfogadása.
 4. Az írásbeli beszámolók szóbeli kiegészítése, vita és határozathozatal.
  1. főtitkári beszámoló
  2. választmányi elnöki beszámoló.
  3. elnöki beszámoló
 5. Az MPDSz 2023. évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 6. Az MPDSz 2024. évi költségvetésének ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal.
 7. A módosított Alapszabály ismertetése és elfogadása – Vita és határozathozatal. (szeretnénk beemelni az alapszabályba az online elnökségi és választmány ülések lehetőségét, választmányi titkárt, emellett szinkronizálni kell az alapszabályt a hatályos jogszabályokkal)
 8. A jelenlegi Elnök, az Elnökség, az FB és a Választmány mandátuma lejártának bejelentése.
 9. A Jelölőbizottság javaslatának ismertetése az elnökjelölt(ek)nek, a Felügyelő Bizottság elnökének és a Választmányba szavazással kerülő jelölteknek személyére; helyszíni javaslatok megtétele, határozathozatal a jelölőlista véglegesítéséről.
 10. Az elnökjelölt(ek) rövid bemutatkozása.
 11. A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
 12. Titkos szavazás az Elnök, az FB elnök és a Választmány tagjainak személyére.
 13. Szavazatszámlálás.
 14. A szavazás eredményének ismertetése.
 15. Az MPDSZ megválasztott Elnökének köszöntője és zárszava.
 16. Kitüntetések átadása.

A beszámolókhoz kapcsolódó írásbeli anyagok a közgyűlés előtt megtekinthetők lesznek a honlapunkon a közlemények/beszámolók fül alatt (mpdsz.hu):

https://mpdsz.hu/mpdsz-k%C3%B6zlem%C3%A9nyek/besz%C3%A1mol%C3%B3k

Budapest, 2024. március 26.

Balázs Sándor, a leköszönő Választmány elnöke