MPDSZ 2020. évi rendes közgyűlésének elhalasztása | Magyar Piarista Diákszövetség

MPDSZ 2020. évi rendes közgyűlésének elhalasztása

Tájékoztató a közgyűlés elhalasztásáról

A Kormány a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) szabályozta a jogi személyek, köztük az egyesületi formában működő társadalmi szervezetek tevékenységét a járvány miatt kihirdetetett veszélyhelyzet idejére. A kormányrendelet szabályai a Diákszövetségre számára is kötelező jelleggel határozzák meg szerveinek működési rendjét ebben a rendkívüli időszakban.

A kormányrendelet értelmében a Diákszövetség május 23-ra összehívott közgyűlése nem tartható meg a tagok személyes jelenlétével [3. § (1) bekezdése]. Az elnökség a közgyűlés elektronikus hírközlési eszközzel történő lebonyolítására nem lát lehetőséget, ezért nem él az ennek kezdeményezésére vonatkozó jogával [3. § (3) bekezdése]. Mindezek alapján a Diákszövetség május 23-ra összehívott közgyűlését el kell halasztani.

A májusi közgyűlés napirendjén – többek között – két kitüntetett fontosságú téma szerepelt volna.

Egyrészt az idei közgyűlés tisztújító közgyűlés lett volna, hiszen a Diákszövetség elnöke, választmánya és felügyelőbizottsági elnöke is négy évvel ezelőtt nyerte el megbízatását. A kormányrendelet ezt a kérdést átmenetileg egyértelműen elrendezi, amikor kimondja, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró tisztségviselői megbízatások a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodnak [6. § (4) bekezdés].

Másrészt szokásos törvényi kötelezettségeként kellett volna döntenie a közgyűlésnek a Diákszövetség 2019. évi beszámolójának (és 2020. évi költségvetésének) elfogadásáról. A beszámoló törvényi határidőhöz kötött, ugyanakkor a szokásos májusi határidőt a rendkívüli helyzetre tekintettel 2020. szeptember 30-ra módosították [140/2020. ˙IV. 21.) Korm.r.].

Mindezek alapján a közgyűlést egyelőre azzal a szándékkal halasztjuk el, hogy – ha arra a járványhelyzet lehetőséget nyújt – szeptember 30-ig új időpontra hívom majd össze, hogy döntési jogkörét gyakorolhassa.

Abban az esetben, ha a járványhelyzet miatt a közgyűlés szeptember 30-át megelőzően nem hívható majd össze, akkor a Diákszövetség törvényes működéséhez legszükségesebb döntéseket (különösen a beszámoló elfogadását) a kormányrendelet alapján az elnökség fogja meghozni [5. § (1) bekezdése]. Az elnökség e rendkívüli jogköre gyakorlásának kereteit és szabályait a kormányrendelet tartalmazza, amiről – ha sort kell majd keríteni a döntéshozatalnak erre a módjára – előzetesen részletesen tájékoztatni fogjuk a tagságot.

A kormányrendelet arról is világosan rendelkezik, hogy az elnökség rendkívüli jogkörben meghozott döntéseit a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belüli időpontra összehívandó közgyűlés napirendjére kell tűzni.

A közgyűlést ennek értelmében legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig lehet elhalasztani.

Budapest, 2020. április 30. Várgedő Tamás s.k. a Választmány elnöke