Választmányi ülés 2020. április 25. | Magyar Piarista Diákszövetség

Választmányi ülés 2020. április 25.

Tisztelt Választmányi Tagok! Tisztelt Meghívottak!

Az MPDSz Választmányának következő ülését 2020. április 25-én, szombaton de.
10 órára összehívom, amelyre tisztelettel meghívlak. A helyszín a budapesti Piarista
Gimnázium Duna-parti épülete, annak 5. emeleti tanácsterme.

A napirend a következő:
1. A választmányi ülés megnyitója
2. Az MPDSz 2019. évi pénzügyi beszámolója és közhasznúsági jelentése
(előterjesztő: Svastits Géza – vita és határozathozatal a közgyűlésre való felterjesztésről)
3. Az MPDSz 2020. évi költségvetése
(előterjesztő: Svastits Géza – vita és határozathozatal a közgyűlésre való felterjesztésről)
4. Számvetés – közös beszélgetés és vita a múltról, a jövőről, benne:
a. Elnöki és főtitkári értékelés a 2016-2020-es időszakról
(előterjesztő: Strommer Pál és dr. Török Bernát)
b. Választmányi elnöki áttekintés a 2008-2020-as időszakról
(előterjesztő: Várgedő Tamás)
c. A tagozatok közösségi élete – örömök és nehézségek 2016-2020
d. Jövőképünk: Merre tovább Választmány?
(közös gondolkodás a jövőről)

5. A 2020-as Közgyűlés és tisztújítás előkészítése
a. A Közgyűlés napirendje
b. A Jelölő Bizottság beszámolója és előterjesztése a jelölőlistákra
c. Az MPDSz 2020. évi kitüntetései
6. Hírek
7. Agapé

Baráti köszöntéssel:

Várgedő Tamás s.k.
a Választmány elnöke

Egyben lehetőség szerint várjuk a tisztújító taggyűlések eredményéról szóló híradást!