Meghívó a 16. Piarista Szalon rendezvényére | Magyar Piarista Diákszövetség

Meghívó a 16. Piarista Szalon rendezvényére

2023. március 16-án, 17.30 órakor

Helyszín: a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Díszterme

A SZENT HÁROMNAP LITURGIKUS ZENÉJE

 

Egy hét múlva belépünk az egyházi év másik kiemelkedő, s életünk spirituális ritmusát meghatározó időszakába, a Nagyböjtbe. Akik jelen voltak, felidézhetik a tavaly novemberi kirobbanó sikerű 15. Piarista Szalon emlékét, amelyet „Készülődés Karácsonyra: Úrjövet a szent zenében” címmel tartottunk (lásd: Beszámoló a 15. Piarista Szalonról | Magyar Piarista Diákszövetség). Az est és a megérdemelt siker kulcsembere Farkas Domonkos egykori piarista diák, egyházzenész, a Gödöllői Premontrei Apátság zeneigazgatója volt.

Az est után azonnal felkértük Domonkost, hogy vállalja el a Nagyböjt egyházi zenéjéről egy hasonló est összeállítását. Nagy örömünkre igent mondott. Aki velünk tart most is, bizton számíthat arra, hogy a lelki töltekezés mellett komoly liturgiai és egyházzene-történeti ismereteket is hallhat, kiemelkedő szépségű zenei alkotások mellett. S nem utolsósorban a magyar kultúrkincs értékes részét képező egyházi népénekeket is tanulhat, énekelhet velünk.

Név szerinti regisztrációt kérünk és várunk a szokásos email-címen, illetve Várgedő Tamásnál a 70 391 4359 telefonszámon.

Ráhangolódásul idézzük meg Newman bíboros 1836 Virágvasárnapján elmondott beszédének részletét1:

„»Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.« [Fil,2,8]

Aki így megalázta Magát, aki először emberré lett, majd meghalt, mégpedig a szégyenletes és gyötrelmes kereszten, ugyanaz, mint aki »isteni mivoltában« és »isteni egyenlősége« folytán öröktől fogva van, ahogy Szent János apostol kijelenti: »Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.« [Jn,1,1]

Most közeledünk ahhoz a legszentebb naphoz, amelyen Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Próbáljuk meg hát értelmünket ezzel a fenséges gondolattal kitölteni. Próbáljunk meg – ha ez nagyon nehéz is – most félretenni minden más gondolatot, megtisztítani elménket mindentől, ami átmeneti, ideiglenes és földi, és mi Örök Főpapunk múlhatatlan áldozatával foglalkozni – azzal az áldozattal, mely egyszer s mindenkorra teljesedett be a Kálvárián, örökké megmarad, erejében és kegyelmében mindig jelen van köztünk, és mindig hálával és félelemmel telve kell emlékeznünk rá. De különösen most, amikor az évnek az arra vonatkozó időszaka közeledik. Nézzünk fel arra, Aki fölemeltetett, hogy minket magához öleljen, és együtt és külön-külön Hozzá fölemeltetve emelkedjünk egymáshoz is, hogy megérthessük és átérezhessük: megváltott minket együtt és külön-külön, s ha nem szeretjük egymást, akkor nem szerethetjük Őt sem, aki életét adta értünk.”

Szeretettel hívjuk és várjuk tehát Szalonunkra:
a Piarista Szalon szervező Kollégiuma

1 John Henry Newman Vasárnapi beszédei – Newman Központ Budapest, 2010, 225-226.